Logomuz


T.C.

AYDINCIK (YOZGAT) BELEDİYESİ

ARAÇ SATIŞI İLANI

 

 

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEV’İ MİKTARI

MADDE 1 Belediyemize ait aşağıda Cinsi, Marka, Model ve Plakası, yazılı 7 adet  Resmi Araç toplu olarak 1 adet  Ford Marka Resmi araç ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükmüne göre açık artırma ihale suretiyle satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI

MADDE 2

 

 

S.NO Aracın Cinsı Şase No MODEL YILI PLAKA MUH. BEDELİ Geçici Teminat
1 19 Peugeot TR211296 1984 66 FD 723  

3.000.00 TL

90.00TL
2 R50 NC Kamyon 009264 1982 66 FD 724  

4.500,00 TL

150.00TL
3 Kango VF1FC0EBF22902672 2001 66 FL 798  

4.500,00 TL

150.00TL
4 Mercedes Ambulans WDB60206210706461 1986 66 FC 465  

3.600,00TL

120.00TL
5 Fargo As 950 NLCK6CCCCW0132962 1998 66 FD 293  

15.750.00 TL

472,50TL
6 Fargo As 950 NLCK6CCCCW0132719 1998 66 FD 294  

15.750.00 TL

472.50TL
7 Leyland Kamyon 01608w(6-98NV-TMY-101-35496 1985 66 DA 084  

16.000,00 TL

600.00TL
TOPLAM 63.100,00TL 1.893,00TL
8 Ford Mondeo 2004 66 AD 469 16.000,00TL 480,00TL

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

 

MADDE 3  İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

  1. İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Artırma Usulü ile Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

  1. İHALENİN YAPILACAĞI ADRES : Aydıncık Belediyesi

 

  1. SON DOSYA VERME TARİHİ VE SAATİ : 17/ 12 / 2019 – Saat: 14:00

 

  1. d. İHALE TARİHİ VE SAATİ :  17/12/ 2019 –  Saat: 15:00

 

 

  1. İHALE KOMİSYONU TOPLANTI YERİ : Aydıncık Belediyesi Meclis Salonu

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER

MADDE 4  İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1- Kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)

2- Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

3- İmza Sirküleri vermesi,

  1. a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,
  2. b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri,
  3. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

5- Bu şartnamenin 2.maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi vermesi,

6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde; Ortaklık girişim beyannamesi ve ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

7- İdarece belirlenen 150.00-TL tutarındaki ihale şartname bedelini belediye cari hesabının bulunduğu bankaya veya belediye veznesine yatırdıklarına dair alındı belgesi. Dosya alındı belgesini almayanlar ihaleye katılamayacaktır.

8- Araç Satışına  ait ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

9- İstekliler istenilen bilgi ve belgelerini dosya halinde son dosya teslim etme tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Son dosya verme tarih ve saatine kadar teslim edilmeyen dosyalar ile yine son dosya verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşmayan posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başkanımız


Ahmet KOÇAK

Bağlantılar


Sosyal Medya

Ziyaretçi Sayacı
Bugun: 32
Bu Hafta: 151
Toplam: 278254
Arşiv
Ocak 2022
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31